www.tyresovagforening.se


MENY

TYRES?V?F?ENING ??


P?G?GOm föreningen


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning


Kontakt


Trafiksäkerhet


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA!
Klicka in dig på den sida du är intresserad av på menyn till vänster.
Flera av sidorna har undermenyer.
”På gång” visar aktuella händelser i Tyresö Vägförening.

TYRESÖ VÄGFÖRENING
är en samfällighetsförening som bildades 1947 och är väghållare för de
flesta vägarna på Brevikshalvön.

Tyresö Vägförenings väghållningsansvar omfattar barmarksunderhåll, vinterväghållning, förbättringsarbeten och ombyggnad av vägar.

2004 tecknades avtal med Tyresö kommun som entreprenör.
I samband med detaljplanering av föreningens vägar sker ett
omfattande samarbete med kommunen, som också svarar på många
frågor som rör vägar i vårt område, vägbelysning och trafikregler mm.Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com