www.tyresovagforening.se


MENY

VÄGHÅLLNING

Om föreningen


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning
Barmarksunderhåll
Vinterväghållning
Tunga transporter
Trummor och infarter
Röjning inom vägområde


Kontakt


Trafiksäkerhet


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
TUNGA TRANSPORTER

Vägföreningens vägnät har inte den uppbyggnad och bärighet som erfordras för förekommande transporter av grus, byggnadsmaterial, slam mm som utförs på föreningens vägar av fordon med totalvikter på 20-30 ton.

För genomfartsvägar och vissa tillfartsvägar erhåller vägföreningen statsbidrag till vägunderhållet. För att detta bidrag ska erhållas måste dessa vägar, enligt gällande författning tillåtas för trafik med tio tons axeltryck eller 16 tons boggietryck.

Undvik tunga transporter höst och vår, särskilt vid tjällossning, då risken är stor att vägen skadas.

Vid skador på vägnätet driver styrelsen ersättningskrav genom fastighetsdomstolen.
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,