www.tyresovagforening.se


MENY

VÄGHÅLLNING

Om föreningen


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning
Barmarksunderhåll
Vinterväghållning
Tunga transporter
Trummor och infarter
Röjning inom vägområde


Kontakt


Trafiksäkerhet


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
VINTERVÄGHÅLLNING OCH SNÖRÖJNING

Entreprenören, Tyresö Kommun, lovar att vintertid (15 oktober - 15 april):
• Ha beredskap för snöröjning och halkbekämpning dygnet runt.
• Inleda snöröjning vid minst fem centimeters snödjup. Bussvägar prioriteras.
• Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efterr att ett snöfall upphört.
• Sandupptagningen ska vara avslutad senast den 15 maj.

Du har också ett ansvar:
• När du skottar undan snön från din tomt och utfart – se till att snön inte hamnar på gatan eller trottoaren.
• Parkera bilen så att den inte hindrar avfallshämtning eller snöröjning.
• Ställ inte ut avfallskärlet för tidigt och inte för långt ut.
• Beskär träd och buskar som hänger ut mot gatan från din fastighet så att det är fri höjd på 4,6 meter räknat från vägbanan/trottoaren.
• Staketet ska vara utformat så att det klarar snötryck från plogningsfordon.

Har du synpunkter eller frågor om snöröjningen är du välkommen att ringa Kundtjänst, tel 5782 98 00. Mer information finns på kommunens hemsida, se meny Länkar Snöröjning.
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,