www.tyresovagforening.se


MENY

KONTAKT

Om föreningen


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning


Kontakt
Kontaktinformation
Skadeanmälan
Ägarbyte


Trafiksäkerhet


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
ÄGARBYTE
Vid ägarbyte av fastigheter ber vi att få nedanstående blankett ifylld och insänd till Vägföreningen för undvikande av felaktigt utsändande av information etc. Glöm ej att fördela innevarande års vägavgift mellan köpare och säljare vid överlåtelse av fastighet.
Fyll i blanketten och spara den i din dator och sänd därefter blanketten till info@tyresovagforening.se
eller
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 Tyresö

Blankett ägarbyte »

(pdf, 38,9 kB)
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,