www.tyresovagforening.se


MENY

TRAFIKSÄKERHET

Om föreningen


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning


Kontakt


Trafiksäkerhet
TVGF trafiksäkerhet
Kommunens ansvar
Tomtägarens ansvar


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
KOMMUNENS ANSVAR

Det är kommunens ansvar att besluta i följande frågor:
 • Belysning inom vägföreningens område
 • Lokala trafikföreskrifter enligt följande:
  • Parkeringsförbud
  • Hastighetsbegränsning
  • Väjningsplikt
  • Stopp-plikt
  • Förbud att stanna
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,