www.tyresovagforening.se


MENY

TRAFIKSÄKERHET

Om föreningen


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning


Kontakt


Trafiksäkerhet
TVGF trafiksäkerhet
Kommunens ansvar
Tomtägarens ansvar


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
TOMTÄGARENS ANSVAR

Så här säger Plan och bygglagen:
”Tomter ska, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall
begränsas” (Plan- och bygglagen, §17, tredje kapitlet.)

Hämta Tyresö kommuns skrift: ”Klipp till - Du kan rädda liv” här »
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,