www.tyresovagforening.se


MENY

OM FÖRENINGEN

Om föreningen
Geografisk omfattning
Medlemskap
Stadgar
Stämmor och motioner
Vägavgift


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning


Kontakt


Trafiksäkerhet


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
VARFÖR EN VÄGFÖRENING?
Kommunala och enskilda vägar har väghållningsskyldighet. För enskilda vägar regleras denna enligt anläggningslagen som anger att samfällighet ska bildas. Tyresö Vägförenings vägar är enskilda och får trafikeras av alla under förutsättning att trafikreglerna följs.

Tyresö Vägförening ansvarar för underhåll och förbättring av de i föreningens vägområde intagna vägarna. Detta sker i enlighet med ett beslut som togs av Länsstyrelsen i Stockholms län den 23 oktober 1947.
Vägområdets geografiska omfattning minskas efter hand som kommunen fastställer nya detaljplaner.

MEDLEMSKAP
Enligt anläggningslagen beslutar lantmäteriet om medlemskap och andelstal för fastigheterna och anläggningarna. De av stämmorna beslutade vägavgifterna ska föreningen sedan fördela som vägavgifter för medlemmarna enligt beslutat andelstal.

Hämta informationsbroschyr från 2011 här »

(pdf, 1,2 MB)
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com