www.tyresovagforening.se


MENY

OM FÖRENINGEN

Om föreningen
Geografisk omfattning
Medlemskap
Stadgar
Stämmor och motioner
Vägavgift


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning


Kontakt


Trafiksäkerhet


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
GEOGRAFISK OMFATTNING

Vägföreningens geografiska omfattning med fastigheter, verksamheter och båtklubbar inom nämnda zoner ingår i vägföreningens ansvarsområde. Detta gäller fastighetsbeteckningarna:
Dyvik • Brevik • Ällmora • Solstugan • Trinntorp • Tyresö.

Totala väglängden utgör för närvarande cirka 45 km.


Zon 4, 3, och större delen av zon 2 ingår i vägföreningens ansvarsområde.
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com