www.tyresovagforening.se


MENY

STYRELSEN

Om föreningen


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen
TVGF styrelse


Väghållning


Kontakt


Trafiksäkerhet


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv

Ordförande:
Nils Grund
Sekreterare:
Elisabeth Arnborg
Vice ordf:
Lars Lagerstedt
Ledamöter:
Leif Kronkvist
Leif Augustsson
Suppleanter:
Harald Berg,
Lars Wendelius
Revisor:
Mats Govenius
Revisorssuppleant:
Nils Stammler
Valberedning:
Sven Sundberg,
Berit Almqvist,
Björn Hammar
Teknisk konsult:
Curt Andersson
Administration: ABIA Konsult AB
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,