www.tyresovagforening.se


MENY

VÄGHÅLLNING

Om föreningen


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning
Barmarksunderhåll
Vinterväghållning
Tunga transporter
Trummor och infarter
Röjning inom vägområde


Kontakt


Trafiksäkerhet


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
BARMARKSUNDERHÅLL

Barmarksunderhållet ska hållas i ett, för trafiksäkerheten tillfredsställande skick inom de kostnadsramar föreningen anvisar.

I barmarksunderhållet ingår dikning, röjning, reparation av beläggningar, reparation av vägräcken, vägnamnskyltning, vägtrummor samt åtgärder av akut natur.

Vägföreningens entreprenör är Tyresö Kommun.
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com