www.tyresovagforening.se


MENY

TRAFIKSÄKERHET

Om föreningen


Vårstämma 2018


Höststämma 2018


Styrelsen


Väghållning


Kontakt


Trafiksäkerhet
TVGF trafiksäkerhet
Kommunens ansvar
Tomtägarens ansvar


Dagvatten


Frågor & svar


Länkar


Arkiv
Trafikförhållanden
Styrelsen ser som sin uppgift att balansera följande tre mål:
• God framkomlighet på vägarna
• Hög trafiksäkerhet
• Låg kostnad för föreningens medlemmar

Tyresö Vägförenings vägnät har branta backar, många kurviga vägavsnitt och direktutfarter från fastigheterna. Dessa förhållanden ställer stora krav på oss trafikanter.
Vi måste köra med omdöme, följa gällande hastighetsgränser och övriga trafikföreskrifter, för att trafiksäkerheten ska kunna upprätthållas på ett tillfredsställande sätt.

Tipstelefon till Polisen 401 60 14 eller 114 14 när du till exempel vill rapportera rattfyllon eller fartdårar.

Utförda trafiksäkerhetsåtgärder
För att öka trafiksäkerheten har både fysiska åtgärder tillämpats och lokala trafikföreskrifter utnyttjats. I samarbete med kommunen har föreskrifter om hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud, stopp- och väjningsplikt införts på vissa vägar. Föreskrifterna är både permanenta och periodiska.

Farthinder
Tyresö Vägförenings medlemmar kan, genom att följa gällande trafikföreskrifter och att visa hänsyn mot övriga trafikanter, medverka till att trafiksäkerheten förbättras.

Utöver detta kan även föreningens kostnader hållas nere genom att vi undviker att behöva bygga fler dyrbara och besvärande farthinder. Farthinder är den åtgärd som effektivast minskar hastigheten.
Vid akuta vägproblem: Tekniska kontoret, 08-578 291 00, mån-tors 8-12, 13-16, fred 8-12, 13-14. Övriga tider 08-798 44 44,
Tyresö Vägförening, Box 681, 135 26 TYRESÖ. Vägavgifter och ändring av fastighetsägande 08-742 81 82.,More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com